Tiếng Anh

(Áp dụng từ ngày 01/11/2018)

Hình thức 1: livestreaming

Trực tiếp sự kiện/chương trình dưới dạng video ngay thời điểm diễn ra

Bài đăng gồm title, lead và trực tiếp video sự kiện

Hạng mục Mô tả Chi phí
Vị trí đăng bài

Vị trí bài Live sẽ hiển thị trên trang.

Quảng cáo xuất hiện trên cả PC và mobile.

Thời gian hiển thị 1 tiếng.

Theo giá đăng bài tại vị trí cụ thể, miễn phí share link bài trên fanpage
 • Mô tả:

  1. Vị trí bài Live sẽ hiển thị trên trang.
  2. Quảng cáo xuất hiện trên cả PC và mobile.
  3. Thời gian hiển thị 1 tiếng.
 • Chi phí: Theo giá đăng bài tại vị trí cụ thể, miễn phí share link bài trên fanpage
Hiển thị thêm 1 giờ đăng Dành cho các sự kiện thời gian live hơn 1 tiếng nhưng tối đa không quá 2 tiếng. Nếu nhiều hơn 2 tiếng sẽ tính 30-50% giá cho mỗi block 1 tiếng (theo báo gía tin bài). Thêm 30% giá đăng bài
(chỉ miễn phí đối với bài đăng vị trí từ 80M trở lên)
 • Mô tả: Dành cho các sự kiện thời gian live hơn 1 tiếng nhưng tối đa không quá 2 tiếng. Nếu nhiều hơn 2 tiếng sẽ tính 30-50% giá cho mỗi block 1 tiếng (theo báo gía tin bài).
 • Chi phí: Thêm 30% giá đăng bài (chỉ miễn phí đối với bài đăng vị trí từ 80M trở lên)
Live streaming
Add link streaming Khách hàng chịu trách nhiệm quay dựng và trả ra đường link tín hiệu hoàn chỉnh. 10.000.000 VNĐ
 • Mô tả: Khách hàng chịu trách nhiệm quay dựng và trả ra đường link tín hiệu hoàn chỉnh.
 • Chi phí: 10.000.000 VNĐ
FPT quay và dựng FPT quay và dựng FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiện đơn giản dưới 1 tiếng, chỉ cần 1 - 2 máy quay. 30.000.000 VNĐ
 • FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiện đơn giản dưới 1 tiếng, chỉ cần 1 - 2 máy quay. - Chi phí: 30.000.000 VNĐ

 • FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiến lớn cần hơn 2 máy quay ở nhiều góc máy khác nhau hoặc yêu cầu kỹ thuật quay phức tạp - Chi phí: Check theo từng yêu cầu cụ thể

 • FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiến yêu cầu mời thêm nghệ sỹ, MC, phí di chuyển đến địa điểm diễn ra chương trình ngoài Hồ Chí Minh và Hà Nội - Chi phí: Check theo từng yêu cầu cụ thể

FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiến lớn cần hơn 2 máy quay ở nhiều góc máy khác nhau hoặc yêu cầu kỹ thuật quay phức tạp. Check theo từng yêu cầu cụ thể
FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiến yêu cầu mời thêm nghệ sỹ, MC, phí di chuyển đến địa điểm diễn ra chương trình ngoài Hồ Chí Minh và Hà Nội. Check theo từng yêu cầu cụ thể

Hình thức 2: Tường thuật trực tiếp

Tường thuật trực tiếp dưới dạng text, ảnh, video

Hạng mục Mô tả Chi phí
Vị trí đăng bài

Bài tường thuật sẽ hiển thị trên trang.

Quảng cáo xuất hiện trên cả PC và mobile.

Thời gian hiển thị 1 tiếng.

Theo giá đăng bài tại vị trí cụ thể, miễn phí share link bài trên fanpage
 • Mô tả:

  1. Bài tường thuật sẽ hiển thị trên trang.
  2. Quảng cáo xuất hiện trên cả PC và mobile.
  3. Thời gian hiển thị 1 tiếng.
 • Chi phí: Theo giá đăng bài tại vị trí cụ thể, miễn phí share link bài trên fanpage
Hiển thị thêm 1 giờ đăng Tính thêm giờ đăng như trên báo giá
 • Chi phí: Tính thêm giờ đăng như trên báo giá
Tường thuật trực tiếp dạng text và ảnh Ban biên tập đến hiện trường ghi nhận thông tin hình ảnh trực tiếp về tòa soạn để cập nhật ngay trên trang. 20.000.000 VNĐ/video
(cho thời gian tường thuật khoảng 1 tiếng), nếu dài hơn sẽ tính thêm 10.000.000/tiếng
 • Mô tả: Ban biên tập đến hiện trường ghi nhận thông tin hình ảnh trực tiếp về tòa soạn để cập nhật ngay trên trang.
 • Chi phí: 20.000.000 VNĐ/video (cho thời gian tường thuật khoảng 1 tiếng), nếu dài hơn sẽ tính thêm 10.000.000/tiếng
Live text coverage with Có thêm các video ngắn (1-2p) ghi tại sự kiện, có thể có nhiều video. 10.000.000 VNĐ/video
Nếu từ 2 video trở lên giá là 8.000.000 vnđ/video
 • Mô tả: Có thêm các video ngắn (1-2p) ghi tại sự kiện, có thể có nhiều video.
 • Chi phí: 10.000.000 VNĐ/video
  Nếu từ 2 video trở lên giá là 8.000.000 vnđ/video

Hình thức 3

Kết hợp giữa tường thuật trực tiếp và live stream

Hạng mục Mô tả Chi phí
Vị trí đăng bài

Vị trí bài Live sẽ hiển thị trên trang.

Quảng cáo xuất hiện trên cả PC và mobile.

Thời gian hiển thị 1 tiếng.

Theo giá đăng bài tại vị trí cụ thể, miễn phí share link bài trên fanpage
 • Mô tả:

  1. Vị trí bài Live sẽ hiển thị trên trang.
  2. Quảng cáo xuất hiện trên cả PC và mobile.
  3. Thời gian hiển thị 1 tiếng.
 • Chi phí: Theo giá đăng bài tại vị trí cụ thể, miễn phí share link bài trên fanpage
Hiển thị thêm 1 giờ đăng Dành cho các sự kiện thời gian live hơn 1 tiếng nhưng tối đa không quá 2 tiếng. Nếu nhiều hơn 2 tiếng sẽ tính 30-50% giá cho mỗi block 1 tiếng (theo báo gía tin bài). Thêm 30% giá đăng bài
(chỉ miễn phí đối với bài đăng vị trí từ 80M trở lên)
 • Mô tả: Dành cho các sự kiện thời gian live hơn 1 tiếng nhưng tối đa không quá 2 tiếng. Nếu nhiều hơn 2 tiếng sẽ tính 30-50% giá cho mỗi block 1 tiếng (theo báo gía tin bài).
 • Chi phí: Thêm 30% giá đăng bài (chỉ miễn phí đối với bài đăng vị trí từ 80M trở lên)
Chi phí tường thuật trực tiếp 15.000.000VNĐ/tiếng
20.000.000VNĐ/2 tiếng
 • Chi phí: 15.000.000VNĐ/tiếng, 20.000.000VNĐ/2 tiếng
Live streaming
Add link streaming Khách hàng chịu trách nhiệm quay dựng và trả ra đường link tín hiệu hoàn chỉnh. 10.000.000 VNĐ
 • Mô tả: Khách hàng chịu trách nhiệm quay dựng và trả ra đường link tín hiệu hoàn chỉnh.
 • Chi phí: 10.000.000 VNĐ
FPT quay và dựng FPT quay và dựng FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiện đơn giản dưới 1 tiếng, chỉ cần 1 - 2 máy quay. 30.000.000 VNĐ
 • FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiện đơn giản dưới 1 tiếng, chỉ cần 1 - 2 máy quay. - Chi phí: 30.000.000 VNĐ

 • FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiến lớn cần hơn 2 máy quay ở nhiều góc máy khác nhau hoặc yêu cầu kỹ thuật quay phức tạp - Chi phí: Check theo từng yêu cầu cụ thể

 • FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiến yêu cầu mời thêm nghệ sỹ, MC, phí di chuyển đến địa điểm diễn ra chương trình ngoài Hồ Chí Minh và Hà Nội - Chi phí: Check theo từng yêu cầu cụ thể

FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiến lớn cần hơn 2 máy quay ở nhiều góc máy khác nhau hoặc yêu cầu kỹ thuật quay phức tạp. Check theo từng yêu cầu cụ thể
FPT chịu trách nhiệm quay và dựng với sự kiến yêu cầu mời thêm nghệ sỹ, MC, phí di chuyển đến địa điểm diễn ra chương trình ngoài Hồ Chí Minh và Hà Nội. Check theo từng yêu cầu cụ thể

Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm VAT.

- Chi phí sản xuất bên dưới mang tính tham khảo, giá có thể thay đổi vào mức độ sử dụng hình ảnh đồ họa, hiệu ứng hoặc dựa vào yêu cầu thực tế của từng bài.

Gói ưu đãi khi mua thêm các dịch vụ để truyền thông

Hạng mục Mô tả Chi phí Ghi chú
Quảng cáo Native Ad Chỉ dùng để chạy truyền thông cho bài tường thuật của sự kiện (không áp dụng giá ưu đãi này nếu sử dụng cho các hoạt động truyền thông khác) Giảm 30% so với giá công bố Xem thêm
 • Mô tả: Chỉ dùng để chạy truyền thông cho bài tường thuật của sự kiện (không áp dụng giá ưu đãi này nếu sử dụng cho các hoạt động truyền thông khác)
 • Chi phí: Giảm 30% so với giá công bố
 • Ghi chú: Xem thêm
Dịch vụ share link Social
(không cam kết)
Giảm 50% Xem thêm
 • Mô tả: Chỉ dùng để chạy truyền thông cho bài tường thuật của sự kiện (không áp dụng giá ưu đãi này nếu sử dụng cho các hoạt động truyền thông khác)
 • Chi phí: Giảm 50%
 • Ghi chú: Xem thêm
Dịch vụ share link thêm trên Fanpage Giảm 20% Xem thêm
 • Mô tả: Chỉ dùng để chạy truyền thông cho bài tường thuật của sự kiện (không áp dụng giá ưu đãi này nếu sử dụng cho các hoạt động truyền thông khác)
 • Chi phí: Giảm 20%
 • Ghi chú: Xem thêm

(Applicable from Nov 15th, 2018)

Format 1: livestreaming

Live broadcast of events/programs in video format as they happen.

Posts include title, lead, and live event video.

Category Description Cost
Post Placement

Live post will be displayed on the page

Ads appear on both PC and mobile

Display time: 1 hour

Based on the specific post placement price, free sharing of the post link on the fanpage
 • Description:

  1. Live post will be displayed on the page
  2. Ads appear on both PC and mobile
  3. Display time: 1 hour
 • Cost: Based on the specific post placement price, free sharing of the post link on the fanpage
Additional 1-hour display For events lasting over 1 hour but not exceeding 2 hours.
If longer than 2 hours, a 30-50% price will be charged for each 1-hour block (according to the article pricing)
An additional 30% of the post placement price (only free for posts placed in positions with 80M viewers or more)
 • Description: For events lasting over 1 hour but not exceeding 2 hours. If longer than 2 hours, a 30-50% price will be charged for each 1-hour block (according to the article pricing)
 • Cost: An additional 30% of the post placement price (only free for posts placed in positions with 80M viewers or more)
Live streaming
Add link streaming Customers are responsible for filming and providing a complete signal link 10.000.000 VND
 • Description: Customers are responsible for filming and providing a complete signal link
 • Cost: 10.000.000 VND
FPT Recording & Production FPT Recording & Production FPT is responsible for filming and editing for simple events under 1 hour, using only 1-2 cameras 30.000.000 VND
 • FPT is responsible for filming and editing for simple events under 1 hour, using only 1-2 cameras - Cost: 30.000.000 VNĐ

 • FPT is responsible for filming and editing for large events requiring more than 2 cameras at various angles or complex technical filming requirements - Cost: According to each specific request

 • FPT is responsible for filming and editing for events requiring additional artists, MCs, and travel fees to the event location outside of Ho Chi Minh City and Hanoi - Cost: According to each specific request

FPT is responsible for filming and editing for large events requiring more than 2 cameras at various angles or complex technical filming requirements According to each specific request
FPT is responsible for filming and editing for events requiring additional artists, MCs, and travel fees to the event location outside of Ho Chi Minh City and Hanoi According to each specific request

Format 2: Live text coverage

Live text coverage in the form of texts, imagesm and videos.

Category Description Cost
Post Placement

The live text post will be displayed on the page

Ads appear on both PC and mobile

Display time: 1 hour

Based on the specific post placement price, free sharing of the post link on the fanpage
 • Description:

  1. The live text post will be displayed on the page
  2. Ads appear on both PC and mobile
  3. Display time: 1 hour
 • Cost: Based on the specific post placement price, free sharing of the post link on the fanpage
Additional 1-hour display Calculating additional hours as in the price list
 • Cost: Calculating additional hours as in the price list
Live text coverage with text and images The editorial team goes to the scene to collect real-time information and images for immediate updates on the page 20.000.000 VNĐ/video
(for approximately 1-hour of coverage), if longer, an additional 10.000.000VND/hour
 • Description: The editorial team goes to the scene to collect real-time information and images for immediate updates on the page
 • Cost: 20.000.000 VNĐ/video (for approximately 1-hour of coverage), if longer, an additional 10.000.000VND/hour
Live text coverage with Including the additional short videos (1-2 minutes) recorded at the event, with the possibility of multiple videos 10.000.000 VND/video
If there are 2 or more videos, the price is 8.000.000VND/video
 • Description: Including the additional short videos (1-2 minutes) recorded at the event, with the possibility of multiple videos
 • Cost: 10.000.000 VNĐ/video
  If there are 2 or more videos, the price is 8.000.000VND/video

Format 3

Combination of live text coverage and live streaming

Category Description Cost
Post Placement

The live post will be displayed on the page

Ads appears on both PC and mobile

Display time: 1 hour

Based on the specific post placement price, free sharing of the post link on the fanpage
 • Description:

  1. The live post will be displayed on the page
  2. Ads appears on both PC and mobile
  3. Display time: 1 hour
 • Cost: Based on the specific post placement price, free sharing of the post link on the fanpage
Additional 1-hour display For events lasting over 1 hour but not exceeding 2 hours.
If longer than 2 hours, a 30-50% price will be charged for each 1-hour block (according to the pricelist)
An additional 30% of the post placement price (only free for posts placed in positions with 80M viewers or more)
 • Description: For events lasting over 1 hour but not exceeding 2 hours. If longer than 2 hours, a 30-50% price will be charged for each 1-hour block (according to the pricelist)
 • Cost: An additional 30% of the post placement price (only free for posts placed in positions with 80M viewers or more)
Live text coverage cost 15.000.000VND/hour
20.000.000VND/2 hours
 • Cost: 15.000.000VND/hour, 20.000.000VND/2 hours
Live streaming
Add link streaming Customers are responsible for recording and providing a complete signal link. 10.000.000 VND
 • Description: Customers are responsible for recording and providing a complete signal link.
 • Cost: 10.000.000 VND
FPT Recording & Production FPT Recording & Production FPT is responsible for filming and editing for simple events under 1 hour, using only 1-2 cameras 30.000.000 VND
 • FPT is responsible for filming and editing for simple events under 1 hour, using only 1-2 cameras - Cost: 30.000.000 VND

 • FPT is responsible for filming and editing for large events requiring more than 2 cameras at various angles or complex technical filming requirements - Cost: According to each specific request

 • FPT is responsible for filming and editing for events requiring additional artists, MCs, and travel fees to the event location outside of Ho Chi Minh City and Hanoi - Cost: According to each specific request

FPT is responsible for filming and editing for large events requiring more than 2 cameras at various angles or complex technical filming requirements According to each specific request
FPT is responsible for filming and editing for events requiring additional artists, MCs, and travel fees to the event location outside of Ho Chi Minh City and Hanoi. According to each specific request

Note:

- The prices do not include VAT.

- The production costs listed below are for reference only and may vary depending on the extent of graphic image usage, effects, or actual requirements for each article.

Special offer package for additional media services

Category Description Cost Note
Native Ad Advertising Used exclusively for media coverage of the event (not applicable to this discount if used for other media activities) 30% off from the published price See more
 • Description: Used exclusively for media coverage of the event (not applicable to this discount if used for other media activities)
 • Cost: 30% off from the published price
 • Ghi chú: See more
Social Link Sharing Service
(non-commitment)
50% off See more
 • Description: Used exclusively for media coverage of the event (not applicable to this discount if used for other media activities)
 • Cost: 50% off
 • Note: See more
Additional Fanpage Link Sharing Service 20% off See more
 • Mô tả: Used exclusively for media coverage of the event (not applicable to this discount if used for other media activities)
 • Cost: 20% off
 • Note: See more